İNSAN KAYNAKLARI

  Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

  Kullanım Koşulları & Hak Sahipliği

  Kullanım Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı dikkatle okumanızı rica ederiz. Web sitemize erişmekle veya onu kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesinin kullanımını sonlandırınız.

  www.ucaktekstil.com.tr uzantılı web sitesi sadece bilgi verme amaçlı olup telif ve her türlü yasal hakkı UÇAK TEKSTİL Grubu’na aittir.

  Web sitesinde yer alan açıkça üçüncü şahıslara ait olduğu belirtilen ya da açıkça anlaşılan materyaller dışında kalan tüm bilgiler ve materyallere ait tüm telif hakları, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair mülkiyet hakları UÇAK TEKSTİL’e aittir.

  Web sitesinde yer alan bilgiler, marka isimleri, sağlanan her türlü içerik, UÇAK TEKSTİL açık ve yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, eklerle genişletilemez ya da herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz.

  UÇAK TEKSTİL, internet sitesindeki bilgi veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında doğrudan veya dolaylı olarak garanti vermemektedir. UÇAK TEKSTİL, web sitesinde yer alan içerik, görsel, politika ve kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirebilir, değişiklikler yayımlandığı anda yürürlüğe girer.

  Gizlilik & Kişisel Verilerin Korunması

  Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Web adresimizi ziyaret etmeniz halinde, web sitemizi kullanırken “web sitesi kullanıcısı” olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“KVKK”) çerçevesinde hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, bu bilgileri nasıl kullandığımızı ve verilerin korunmasına ilişkin hangi önlemleri aldığımıza ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen Kişisel Veri İşleme Politikamızı inceleyiniz.

  Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, web sitesinde belirtilen eposta adreslerine gönderilen e-posta yoluyla ya da web sitemizde yer alan “İletişim” bölümlerinde paylaşmış olduğunuz ad, soyadı, e-posta adresiniz ve bize ilettiğiniz eposta ya da mesaj içerinde yer alan kişisel verilerinizi,

  Web sitemizde “Kariyer” bölümünde yer alan başvuru formlarını doldurmanız suretiyle formlarda yer alan ve bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz diğer çalışan adayı bilgilerinizi işlemekteyiz. Staj ve işe başvuru süreçlerimizle ilgili bilgilendirmelerimize “Kariyer” bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Kişisel verilerinizi KVKK madde 5 ve 6 maddelere uygun şekilde yasal yükümlülüklerimiz, verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

  Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9 maddelerine uygun şekilde yasal nedenlerle talep edilmesi halinde veya mevzuatın öngördüğü durumlarda yetkili kurum ve kuruluşlara, düzenleyici denetleyici kurumlara, kurumsal iletişim, yönetim faaliyetlerimizin icra edilmesi kapsamında destek aldığımız iş ortaklarımıza, işbirlikçilerimize, aktarılabilecektir.

  Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

  Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11 maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@ucaktekstil.com.tr (KVKK Başvuru Formu) adresinden tarafımıza iletebilirsiniz. UÇAK TEKSTİL talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Üçüncü Taraf Siteleri ve Bağlantılar

  Web sitesinde, üçüncü kişilerin web sitelerine bağlantılar yer alabilir. UÇAK TEKSTİL, bağlantı verilen web sayfalarındaki bilgilerin kontrolünü elinde bulundurmadığı ve buralarda sunulan içerik ve bilgilerden sorumlu değildir, bağlantı verilen web sayfalarına ilerleyip ilerlemek konusu Web Sitesi Kullanıcısının tercihine bağlıdır.

  Bu bağlantılar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, erişilmesi durumunda ilgili sitelerin kendi gizlilik ve kullanım koşulları geçerlidir. UÇAK TEKSTİL bu web sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu gibi web sayfalarının kullanımından kaynaklanabilecek riskler sadece size aittir.

  UÇAK TEKSTİL Sorumsuzluk Beyanı

  UÇAK TEKSTİL, web sitesinde sağlanan içerik, erişime sunulan materyal ve bilgilerin güncelliği, doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte, taahhütte bulunmamaktadır.

  Web sitesinin kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, performans kaybı, kesinti, bilgi naklinde gecikme, hat ve/veya sistem arızası dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyan yaratabilecek durumlar sebebi ile UÇAK TEKSTİL’in hiçbir koşulda sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Yasal Uyarı

  Kullanım Koşulları Türk Hukuku’na tabidir. Uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkilidir. Web sitesi kullanım kural ve güvenliğini, ihlal veya ihlale teşebbüs etmeniz, yasalara aykırı davranmanız, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeniz durumunda UÇAK TEKSTİL’in her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla ilgilinin her türlü zararını tazminden web sitesi kullanıcısı sorumludur.

  Çerezler Hakkında Bilgilendirme

  Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

  UÇAK TEKSTİL olarak web sitemiz içerik ve yayınlarını iyileştirmek ve kullanıcılara daha iyi içerik üretmek amacıyla çerezler kullanılarak web sitemizdeki trafik analiz edilmektedir. İnternet tarayıcınıza bağlı olarak çerezleri yapılandırma ya da devre dışı bırakma seçeneğinizin olduğunu hatırlatmak isteriz.

  Çalışan Aydınlatma Metni

  ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

  07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında UÇAK TEKSTİL, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme UÇAK TEKSTİL çalışanlarına yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

  Ticaret Unvanı: UÇAK TEKSTİL TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC A.Ş.

  Adres: ÇAPAK, İZMİR AYDIN CAD. NO:37 35860 İZMİR, TÜRKİYE

  Vergi Dairesi: HASAN TAHSİN

  Vergi Numarası: 8830031849

  Mersis No: 0883003184900015

  İnternet Sitesi: www.ucaktekstil.com.tr

  1. Tanımlar

  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

  Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

  Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve Hukuki Nedeni

  UÇAK TEKSTİL, çalışan verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, kâğıt veya elektronik ortamda, ilgili kanunlara uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel veriler aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işlenmektedir:

  Kanun’da sayılan istisnalar dışında, ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  İlgili kişiler açısından güvenliğinin sağlanmasının kritik önem teşkil ettiği özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise özel hassasiyet gösterilmektedir.

  • Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.
  • Sağlık verileri dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülmesi halinde işlenebilmektedir.

  UÇAK TEKSTİL faaliyetlerinin yürütülmesinde işlenen kişisel veriler için uyulacak birincil mevzuat aşağıdaki gibidir:

  • 4857 sayılı İş Kanunu
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu
  • Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan ikincil mevzuat.
  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

  UÇAK TEKSTİL, kişisel verileri, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda, ilgili kanunlara uygun olarak iş süreçlerini gerçekleştirmek üzere toplamaktadır. Kişisel verileriniz;

  • Kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda bulunan bilgilendirme formları ve sair belgeler ile,
  • UÇAK TEKSTİL tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile,
  • Kamu kurumları bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile,
  • Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamalar ile,
  • UÇAK TEKSTİL’in çalıştığı sağlık kuruluşları, sigorta acenteleri, danışmanlık şirketleri, hukuk büroları, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla,
  • Kâğıt ortamında veya elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formları ile,
  • İlgili kişilerin UÇAK TEKSTİL’e elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile,
  • İstihdam şirketleri aracılığı ile,
  • Çalışanlar ve çalışan adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla UÇAK TEKSTİL tarafından yapılan araştırmalar ile,

  sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

  1. Kişisel Veri Kategorisi

  Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

   

  Kimlik Ehliyet, kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ikametgâh belgesi, nüfus kayıt belgesi, vukuatlı nüfus kayıt belgesi gibi dokümanlarda yer alan bilgiler:

  TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., Ad-Soyad, Anne-baba adı, uyruğu, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni durumu, nüfusa kayıtlı olduğu yer, yakınlarının adı soyadı.

  İletişim İlgili kişi ile iletişim kurulması amacıyla işlenen bilgiler: Telefon numarası, cep telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, yakınlarının adresi, yakınlarının telefon numarası.
  Özlük UÇAK TEKSTİL çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge:

  Özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, SGK bildirgeleri, bordro bilgileri, ücret hesap pusulaları, eş ve çocukların kimlik bilgileri, diplomalar, sertifikalar, eğitim belgeleri, yıllık izin formları, verilen ceza ve ödüller, aile durum bildirim formu, kan grubu bilgisi, adli sicil kaydı, nüfus kayıt belgesi, ikametgâh belgesi, iş sözleşmesi, engelli personel özürlülük durum raporu, evlilik cüzdanı, düzenli muayene ve sağlık raporları, zimmet tutanakları, puantaj bilgileri.

  Hukuki İşlem Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç veya kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler:

  Mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri, vekaletname vb.

  Fiziksel Mekân Güvenliği UÇAK TEKSTİL binaları ve ofislerine girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelerde yer alan kişisel veriler:

  Elektronik giriş takip cihazlarının giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları.

  İşlem güvenliği UÇAK TEKSTİL ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler:

  Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi kullanıcı ismi, şifre ve parola bilgileri, internet trafik logları, ip adresleri, PC mac ID bilgileri, uygulama erişim logları.

  Finans Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler:

  Banka hesap bilgileri, banka kart numarası, avans bilgisi, maaş bilgisi, ödeme geçmişi, BES katkı payı ve poliçeleri vb.

  Mesleki Deneyim UÇAK TEKSTİL çalışanları ile ilgili mesleki deneyim bilgileri: Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi, kariyer geliştirme eğitim kayıtları, personel alımı için sınav bilgileri vb.
  Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar:

  Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve kısa filmler ve ses kayıtları.

  Sağlık Bilgileri UÇAK TEKSTİL çalışanları özlük dosyalarında bulunan sağlık verileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık raporları, iş kazası raporları,  test ve muayene raporları, kullanılan cihaz ve protezler, özel sağlık sigortası poliçeleri.
  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri UÇAK TEKSTİL çalışanlarının ceza ve mahkûmiyet bilgileri: Adli sicil kaydı, yargı kararları, disiplin soruşturmaları
  Biyometrik Veri Giriş sistemleri için kullanılan parmak izi bilgileri
  Diğer-İmza ve Paraf İmza ve paraf bilgileri, imza sirküleri
  Diğer-Araç Bilgileri İlgili kişinin kullandığı, bulunduğu veya sahip olduğu araç plaka ve ruhsat bilgileri
  Diğer-Unvan Bilgileri Görev ve unvan bilgileri, kartvizitler

  Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanların da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları ile ilgili birime iletmeleri beklenmektedir. UÇAK TEKSTİL, hiçbir koşulda personel tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  UÇAK TEKSTİL tarafından elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenir:

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması (acil durum eylem planları, tatbikatlar vb.)
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)
  • Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi (araç tahsis, telefon, personel ulaşımı, yemek kartı, bireysel emeklilik, sağlık sigortası vb.)
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
  • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş kanunu, vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
  • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi
  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
  • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi (seyahat planlaması, uçak, araba, otel rezervasyonları vb.)
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetlenmesi
  • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
  • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin takibi
  • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini (demirbaş kayıt yönetimi vb.)
  • Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  • Yetenek / Kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (Bakanlıklar, belediyeler, SGK, İşkur, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri, Kolluk Kuvvetleri, BTK vb.)
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
  • Yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

  Bu kategoriler bilgilendirme amaçlı olup UÇAK TEKSTİL’ın gelecekteki faaliyetlerini yürütülebilmesi için başka amaçlar da hasıl olabilir. Bu gibi durumlarda aydınlatma metinleri güncellenerek bilgilendirme sağlanacaktır.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması
   • Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması

  UÇAK TEKSTİL, kişisel verilerin aktarılması konusunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler, UÇAK TEKSTİL tarafından ilgili kişinin açık rızası olmadan diğer gerçek kişi ve tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler UÇAK TEKSTİL tarafından, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin mevzuatta öngörülen şekilde yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir:

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  İlgili kişiler açısından güvenliğinin sağlanmasının kritik önem teşkil ettiği özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise özel hassasiyet gösterilmektedir.

  • Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.
  • Sağlık verileri dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülmesi halinde işlenebilmektedir.

   

  • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

  Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda ilgili kişinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın UÇAK TEKSTİL tarafından yurtdışına aktarılabilmektedir.

  Eğer aktarım yapılacak ülke, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, UÇAK TEKSTİL ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun/veri işleyenin yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması gerekmektedir.

  • Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kuruluşlar

  Kişisel veriler, mevzuata veya bu metinde yer alan amaçlara uygun olarak aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlara aktarılabilmektedir.

  • UÇAK TEKSTİL’e ortak olan kuruluşlara,
  • UÇAK TEKSTİL müşterisi olan kuruluşlara,
  • Resmî kurumlara (Bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, mahkemeler, icra dairesi vb.)
  • Kamu hizmeti sağlayan kuruluşlara (SGK, İş-Kur, Belediyeler vb.),
  • UÇAK TEKSTİL tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, siber güvenlik hizmeti, yazılım geliştirme hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve sunucularına,
  • UÇAK TEKSTİL faaliyetlerini yürütmek amacıyla ve yasal gerekliliklere uyum için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
  • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara
  • UÇAK TEKSTİL faaliyetlerini denetleyen kuruluşlara, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir, gümrük müşaviri ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
  • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
  • Bankalara, sigorta şirketlerine,
  • Seyahat acenteleri, havayolu ve kiralama şirketlerine ve otellere
  • Telefon operatörlerine,
  • Kargo firmalarına.
  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz UÇAK TEKSTİL tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

  Saklama süreleri ile ilgili detaylı açıklama www.ucaktesktil.com.tr de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmha Edilmesi Politikası’nda görülebilir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

  UÇAK TEKSTİL tarafından bu metinde yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde ilgili kişiler için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  KVKK gereğince, ilgili kişilerin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) belirlediği diğer yöntemlerle UÇAK TEKSTİL’e iletmeleri gerekmektedir. İlgili kişilerin bu haklarını kullanmaları için form oluşturulmuş ve  www.ucaktekstil.com.tr  adresinde bilgilendirme yapılmıştır.

  İlgili kişiler Talep Formunun imzalı bir nüshasını aşağıdaki yöntemlerin biri ile UÇAK TEKSTİL’a iletebilirler:

  • “Çapak Mahallesi 2559 Sokak No: 12 35860 Torbalı / İZMİR” adresine şahsen başvurarak,
  • “Söke OSB 2.Sokak No:13 Söke / AYDIN” adresine şahsen başvurarak
  • “Çapak Mahallesi 2559 Sokak No: 12 35860 Torbalı / İZMİR” adresine noter tebligatı ile,
  • “Çapak Mahallesi 2559 Sokak No: 12 35860 Torbalı / İZMİR” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla,
  • Sistemimizde kayıtlı olan eposta adresiniz aracılığı ile info@ucaktekstil.com.tr adresine
  • ucakteksl@hs01.kep.tr KEP adresine

  UÇAK TEKSTİL, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde talebi sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, ilgili kişiler bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda UÇAK TEKSTİL tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.
  Son Güncelleme Tarihi : 04.07.2022